Iekšējais audits

Jebkuram uzņēmumam ir lietderīgi regulāri novērtēt savu grāmatvedību, arī tiem uzņēmumiem, kuriem likums neprasa zvērināta revidenta slēdzienu, iesniedzot Gada pārskatu. Tas sniedz pārliecību, ka uzņēmums ir pasargāts no nevajadzīgiem un negaidītiem riskiem.

Piedāvājam veikt uzņēmuma iekšējo auditu, tā gaitā izvērtējot grāmatvedības uzskaiti, dokumentu noformējumu, nosakot iespējamos nodokļu un citus ar uzņēmējdarbību saistītus riskus.

Tautā saka ”paraudzīties ar svaigu aci”

Tieši tā ir iekšēja audita priekšrocība – paskatīties ar cita acīm uz sev pierastām lietām. Reizēm ieraugi pavisam ko negaidītu...

Tālrunis:

+371 6 738 3604

Biroja adrese:

Dīķa iela 44, Rīga, LV-1004
Mājaslapas saturs ir “Integrāls Plus”, SIA īpašums. Tā izmantošana vai pavairošana ir kategoriski aizliegta.
Visas tiesības aizsargātas, 2022