Personāla uzskaite

Personāla uzskaites organizēšana ir joma, kura uzņēmumos bieži ir atbīdīta otrajā plānā, vai arī nenotiek vispār. Iemesls – šeit it kā nav tūlītēji redzamu ieguvumu vai zaudējumu naudas izteiksmē.

Tomēr, tas ir ļoti maldīgs priekšstats. Pareizi un savlaicīgi noformēti dokumenti var būt noteicošais faktors iespējamos strīdos un tai sekojošā tiesvedībā starp darba devēju un darba ņēmēju, un otrādi - šīs jomas ignorēšana uzņēmumam var izmaksāt visai dārgi.

Piedāvājam palīdzību personāla uzskaites sakārtošanā un organizēšanā

Personāla uzskaite ietver pasākumu kopumu uzņēmuma darbinieku uzskaites organizācijai:
  • Kadru uzskaites kartiņu izveidošanu un papildināšanu
  • Dokumentācijas, kas attiecas uz kadriem noformēšanu
  • Pakalpojuma cena – 17 EUR par vienas kartiņas izveidošanu
  • Datubāzes apkalpošanas izmaksas – 1.40 EUR mēnesī par darbinieku

Tālrunis:

+371 6 738 3604

Biroja adrese:

Kaļķu iela 7, 5. stāvs, Rīga, LV-1050
Mājaslapas saturs ir “Integrāls Plus”, SIA īpašums. Tā izmantošana vai pavairošana ir kategoriski aizliegta.
Visas tiesības aizsargātas, 2019