Nodokļu likmes

Minimumi
Minimālā darba alga 430 EUR
Minimālā stundas tarifa likme Pēc Labklājības ministrijas aprēķina
Minimālā stundas tarifa likme pusaudžiem Pēc Labklājības ministrijas aprēķina
Mēneša maksimālais neapliekamais minimums 200 EUR
(līdz 200 EUR VID nosaka individuāli)
Atvieglojumi
Atvieglojums par apgādājamo mēnesī 200 EUR
Atvieglojumi 1, 2 grupas invalīdam mēnesī 154 EUR
Papildu atvieglojumi 3 grupas invalīdam mēnesī 120 EUR
Neapliekamais ienākums no lauksaimniecības un lauku tūrisma 3000 EUR
Neapliekamais bēru pabalsts tuvinieka nāves gadījumā 250 EUR
Nodokļi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20%/ 23%/ 31.40%
Ienākuma nodoklis pašnodarbinātajiem 20%
VSAOI likme darba ņēmējiem kas apdrošināts visiem veidiem 35.09% (24.09%/ 11%)
VSAOI likme pensionāriem 30.87% (21.31%/ 9.56%)
VSAOI likme invalīdiem un izdienas pensionāriem 32.64% (22.52%/ 10.12%)
Kapitāla pieauguma nodoklis procentiem un par īpašuma pārdošanu 20%
Pievienotās vērtības nodoklis 0%/ 5%/ 12%/ 21%
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par sadalīto peļņu 20%
Mikrouzņēmumu nodoklis 15% no mēneša apgrozījuma

Tālrunis:

+371 6 738 3604

Biroja adrese:

Kaļķu iela 7, 5. stāvs, Rīga, LV-1050
Mājaslapas saturs ir “Integrāls Plus”, SIA īpašums. Tā izmantošana vai pavairošana ir kategoriski aizliegta.
Visas tiesības aizsargātas, 2019